Systemy profilaktyczne

Nadrzędnym celem naszej Fundacja jest profilaktyka zdrowia.

Nadrzędnym celem naszej Fundacja jest profilaktyka zdrowia. Jesteśmy przekonani, że to właśnie zapobiegając chorobom, dzięki ich wczesnemu wykryciu i leczeniu oraz poprzez utrwalanie prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, możemy przyczynić się do ogólnej poprawy komfortu życia społeczeństwa. Jedną z form troski o zdrowie którą wspiera nasza Fundacja, są systematyczne profilaktyczne, dzięki którym można wykryć chorobę jeszcze przed pojawieniem się objawów klinicznych.

Edukacja

W szczególny sposób dbamy również o edukację.

przybliżamy idee troski o zdrowie własne i innych osób. Koncentrujemy się podwyższaniu świadomości związku między zdrowiem człowieka a jego stylem życia oraz środowiskiem fizycznym i społecznym, na kształtowaniu przekonań i umiejętności, które powinny prowadzić do zachowań prozdrowotnych.