Kim jesteśmy

Fundacja Puls Dla Zdrowia powstała z myślą o szeroko rozumianej edukacji prozdrowotnej, oraz w celu organizacji przedsięwzięć pomocowych dla osób wymagających opieki medycznej. Poprzez propagowanie i upowszechnianie zdrowego stylu życia, pragniemy poszerzać ogólną świadomość dotyczącą zdrowia.

Nasza Fundacja koncentruje się na obszarach życia społecznego, wymagających wsparcia organizacyjnego, merytorycznego i finansowego, w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowotnej.


Szczególną troską staramy się otoczyć osoby starsze, niepełnosprawne i społecznie wykluczone. Poprzez akcje charytatywne i zaangażowanie wolontariuszy, docieramy z pomocą do najbardziej potrzebujących.


Fundacja Puls Dla Zdrowia stara się działać na wielu płaszczyznach. Współpracujemy z lekarzami, aptekami, placówkami medycznymi oraz organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w działalność prozdrowotną. We współpracy z farmaceutami z całej Polski działamy na rzecz poprawy opieki farmaceutycznej oraz wzmocnienia profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów dotkniętych i zagrożonych schorzeniami przewlekłymi. Konsekwentnie zwiększamy świadomość w zakresie czynników ryzyka, objawów i skutecznej terapii. Dzięki szerokiej edukacji i publikacjom, pomagamy zatroszczyć się o Państwa zdrowie.

Współpraca z sektorem zdrowia publicznego

Wparcie osób starszych, niepełnosprawnych oraz wykluczonych społecznie

profilaktyka schorzeń przewlekłych

Zaangażowani wolontariusze

Partnerzy

To dzięki nim jesteśmy w stanie pomagać innym